zapraszamy do podjęcia nauki

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
www.cek.pl
Opis usługi:
Centrum Edukacji Kadrzaprasza do podjęcia nauki na kierunku :
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :


  • stosować narzędzia rachunkowości finansowej,
  • kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania,
  • zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowegosprawozdania finansowego,
  • przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej,
  • sporządzić dokumentację pracowniczą,
  • rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nauka na kierunku technik rachunkowości trwa 2 lata (IV semestry).

W czasie trwania nauki słuchacz ma możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych:
K1 - Prowadzenie rachunkowości,
K2 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Rekrutacjatrwa do 15 września. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty potrzebne do zapisu:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
- 2 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Koszt naukito 0 złotych


lub osobiście w sekretariacie przy Al. Jerozolimskich 101 lok.8


Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane