Lekcje angielskiego

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Pierwsza lekcja za darmo!!

Hi!
How are you? Are you sick of sharing your time with other students in groups which are too large? Have you been learning English over the last number of years and don’t feel your results are reflecting your effort? Are the subjects being taught boring and not relevant for you?

If the answer is yes to any or all of these questions, then continue reading.

My name is Emmet. I have been teaching English in Krakow for over 6 years. In this time I have worked in many different environments – language schools, in-company, and individual lessons. I eventually realised that schools, in general, are only interested in putting as many students as possible into groups to maximise profit.

When you have lessons with me, you are the complete focus of my attention. The lessons can be about whatever you want, along with my recommendations of what I think you need.

So if you would like to learn English in a relaxed, friendly atmosphere, in topics which are interesting and engaging, then I’m what you need. With the right attitude and motivation from you, you will see a real improvement in you English. Together we can work to bring your English to the next level.

I have experience teaching all these areas:
• Pre Intermediate
• Intermediate
• Matura
• FCE / CAE / CPE
I am also familiar with these direct methods:
• Callan Method
• Avalon Method

I also teach via skype so location is not a barrier to learning.
I look forward to hearing from you.

Cześć !
Jak się masz? Masz dość dzielenia swojego czasu z innymi uczniami w grupach, które są zbyt duże? Czy ucząc się angielskiego w ciągu ostatnich lat czujesz, że wyniki nie odzwierciedlają Twojego wysiłku? Czy nauczyciele uczą w nudny i nieodpowiedni dla Ciebie sposób? Czy masz uczucie, ze poruszane na zajęciach tematy są nudne i nieistotne dla Ciebie ?
Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi tak, czytaj dalej.
Nazywam się Emmet. Uczę angielskiego w Krakowie od ponad 6 lat. W tym czasie pracowałem w wielu różnych środowiskach - szkoły językowe, firmy oraz zajęcia indywidualne. W końcu zrozumiałem, że generalnie szkoły są tylko zainteresowane maksymalizacją zysków poprzez tworzenie grup z jak największą liczbą osób.
Podczas lecji ze mną jesteś w centrum mojej uwagi. Lekcje mogą być o czym chcesz, wraz z moimi zaleceniami odnośnie tego czego w mojej opinii potrzebujesz.
Więc jeśli chcesz uczyć się angielskiego w miłej, przyjaznej atmosferze, poruszając przy tym tematy, które są interesujące i wciągające, to ja jestem tym czego Ci trzeba. Z właściwym podejściem i motywacją zobaczysz rzeczywistą poprawę w Twoim języku. Razem możemy pracować by Twój angielski osiągnął kolejny poziom. :)


Mam doświadczenie w nauczaniu wszystkich tych obszarów :
• poziom Pre Intermediate
• poziom Intermediate

• Matura
• FCE / CAE / CPE
Jestem również zaznajomiony z metodami bezpośrednimi:
• Metoda Callana
• Metoda Avalon

Uczę również przez Skype , więc lokalizacja nie jest przeszkodą w nauce. :)

Czekam na kontakt z Państwem

Żródło ogłoszenia: internet.

Promowane