CZYSTA SPÓŁKA - 2.399

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
OPIS spółki

- ma nadany NIP, REGON, KRS, może być zarejestrowana do VAT, VAT-UE
- ma idealnie czystą historię, została założona i nic więcej nie zostało zrobione
- ma siedzibę w Warszawie lub Gdyni
- nigdy nie miała zaksięgowanej żadnej faktury (ani kosztowej ani przychodowej)
- nie zatrudnia i nigdy nie zatrudniała nikogo
- nigdy nie prowadziła żadnej działalności
- nie posiada żadnych zobowiązań ani należności
- nie posiada telefonu, faxu, emaila, domeny itd.
- nigdy nie miała żadnych uchwał ani protokołów
- nigdy nie była stroną żadnej umowy
- nigdy nie udzieliła żadnych pełnomocnictw
- nigdy nie była stroną w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych, podatkowych
- nie zalega z płatnościami podatkowymi ani żadnymi innymi
- nie posiada koncesji ani żadnych innych decyzji
- nie ma umowy z księgowym czy biurem rachunkowym
Wszystkie dokumenty dotyczące spółki to
- umowa spółki (akt założycielski)
- wypis z KRS
- potwierdzenie nadania REGON
- potwierdzenie nadania NIP
- potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT
- potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT UE
- zaprowadzone księgi rachunkowe ( dok. wpłaty kapitału zakładowego, bilans sporządzony na dzień zbycia udziałów, wydruki z kont księgowych )
- opracowana polityka rachunkowości

Cena:
- 2.399,00 + ew. 170 zł opłaty rejestracyjnej VAT jeżeli spółka ma być zarejestrowana do VAT

- w Gdyni lub Warszawie możemy się spotkać osobiście


Zapraszamy do kontaktu
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet
Promowane