Dokumentacja ewidencja sprawozdania wnioski z zakresu ochrony środowiska

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Recykler Piotr Żywot

Polska
70-893 Szczecin
Szosa Stargardzka 38-40
zachodnio-pomorskie

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:

Prowadzimy pełną obsługę firm pod względem dokumentacji związanej z ochroną środowiska, świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe oraz wykonujemy opracowania wszelkich wniosków, raportów i sprawozdań. Szczególnie zajmujemy się:

- Prowadzeniem comiesięcznej ewidencji odpadów:

- Przygotowywaniem sprawozdań rocznych o odpadach, półrocznych dla zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, raportów o korzystaniu ze środowiska (paliwo, zanieczyszczenie powietrza);

- Tworzeniem wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;

- Przygotowywaniem wniosków o wydanie decyzji na transport, zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów zgodnie z wymogami najnowszych przepisów;

- Przygotowywaniem wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia);

- W przypadku, gdy urząd wymaga dodatkowej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, wykonujemy: raporty środowiskowe, pozwolenia zintegrowane, operaty wodno-prawne i ochrony atmosfery;

- Przygotowywaniem wniosków o zmianę klasyfikacji odpadu;

- Przygotowywaniem kompletnej dokumentacji zgłoszeń transgranicznego przemieszczania odpadów;

- Bieżącym monitoringiem zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz doradztwem w tym zakresie.

Więcej szczegółów dostępne na stronie: http://www.recykler.szczecin.pl/" title="Otwórz stronę - http://www.recykler.szczecin.pl">http://www.recykler.szczecin.pl Telefon kontaktowy: 694341737

Podobne usługi z tej kategorii
Brak usług spełniających kryteria!
Promowane