Odszkodowanie za wypadek w aquaparku (parku wodnym)

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Kancelaria Effect

Polska
30-051 Kraków
Urzędnicza 20/10
Cała Polska

pokaż telefon
Kontakt
Opis usługi:
Wizyty w aquaparkach stały się jedną z ulubionych rozrywek rodzin z dziećmi. Niestety, wraz ze wzrostem popularności aquaparków wzrosła również liczba wypadków, które się w nich zdarzają. Często są to wypadki stosunkowo niegroźne, jednak zdarzają się również wypadki bardzo poważne. Za szkody poniesione w takich wypadkach można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu, o ile poszkodowany nie ponosi wyłącznej winy za jego powstanie.

Parki wodne (aquaparki) są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej. Bez tych sił byłoby to niemożliwe. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”
Odpowiedzialność aquaparku jest więc odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że właściciel lub zarządca obiektu jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Poszkodowany, aby uzyskaćhttp://kancelaria-effect.pl/">odszkodowaniehttp://kancelaria-effect.pl/odszkodowania/wypadki-komunikacyjne">za wypadek, nie musi udowadniać winy właściciela lub zarządcy obiektu za zaistniałe zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę.
Jeżeli więc dojdzie dohttp://www.wypadek-dziecka.pl/wypadek-w-aquaparku.html">wypadku w aquaparku, który nie wynika z winy poszkodowanego, to zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Aquaparki posiadają ubezpieczenie OC od tego typu zdarzeń, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.
Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach należą do skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawnikówhttp://kancelaria-effect.pl/">Kancelarii Effectw tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należnehttp://kancelaria-effect.pl/inne-odszkodowania/wypadek-sportowy-2/wypadek-w-aquaparku-3">odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Zapraszamy do współpracy,
Kancelaria Effect,
http://kancelaria-effect.pl/">Odszkodowania Kraków
Promowane