Sprzątanie, mycie okien

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
Świdnik
lubelskie

pokaż telefon
Opis usługi:
Nasza firma oferuje:
- Sprzątanie wewnątrz budynku,
- sprzątanie klatek schodowych (zamiatanie, mycie, pastowanie),
- mycie okien, - mycie lamperii i grzejników, - mycie drzwi wejściowych,
- mycie wind, zamiatanie piwnic,
- sprzątanie wokół budynku (zamiatanie opasek i chodników i placów zabaw, sprzątanie altan śmietnikowych i koszy przy okiennych, sprzątanie ulic wewnątrzosiedlowych, w okresie zimowym w miarę potrzeb oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota śniegowego i likwidacja skutków gołoledzi, pielęgnacja i konserwacja zieleni).

Źródło ogłoszenia (informacji) : Internet
Promowane