Zakładanie ogrodów

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
Warszawa
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
PROJEKTOWANIE:
Ogrodów przydomowych
Tarasów
Małej architektury
Zieleni miejskiej: projekty parków, skwerów, placów zabaw, deptaków, bulwarów, promenad
Zieleni przy obiektach komercyjnych, firmach, drogach
Rewaloryzacji obszarów przemysłowych oraz historycznych założeń ogrodowo – parkowych
Rekultywacji obszarów zdegradowanych
Wizualizacje projektów
Nawierzchni z kostki brukowej i granitowej

WYKONANIE:
Instalacji systemów nawadniających
Instalacji oświetlenia ogrodowego
Zakładanie trawników
Dostawa i sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych
Budowa małej architektury ogrodowej
Budowa nawierzchni
Budowa elementów wodnych

Źródło ogłoszenia (informacji) : Internet
Promowane