Posiadamy BEZPŁATNE kierunki Opiekuńcze

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
małopolskie

pokaż telefon
Opis usługi:

BLUE Education

Po ukończeniu naszej Szkoły nasi Słuchacze mają możliwość uzyskania świadectwa na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zdania egzaminu PAŃSTWOWEGO, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskując TECHNIKA wybranej specjalności.

TYTUŁY RESPEKTOWANE SĄ W CAŁEJ

UNII EUROPEJSKIEJ!!!

Posiadamy BEZPŁATNE kierunki Opiekuńcze :

- Opiekunka Środowiskowa

- Asystent osoby niepełnosprawnej

- Opiekun osoby starszej

- Opiekun w DPS

Zaświadczenia o nauce

legitymacja

indeks

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISU:

- Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

- Zaświadczenie lekarskie

- 2 zdjęcia

www.

KRAKÓWul. Szewska 20/2, I piętro

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet