Techniczne tłumaczenia przysięgłe niemiecki, angielski

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Twoje Biuro Tłumaczeń

Polska
30-084 Kraków
Bronowicka 11
Bronowicka 11
małopolskie

Kontakt
Opis usługi:
Wykonamy tłumaczenia dokumentów technicznych z języka niemieckiego i na język niemiecki oraz z :z języka angielskiego i na język angielski w formie pisemnych tłumaczeń przysięgłych i zwykłych:
 • Tłumaczenie decyzji środowiskowych,
 • Tłumaczenie dyplomów kursów i szkoleń branżowych,
 • Tłumaczenia instrukcji obsługi,
 • Tłumaczenie świadectw szkolnych i maturalnych,
 • Tłumaczenia kosztorysów oraz harmonogramów i planów budowy,
 • Tłumaczenie certyfikatów jakości i deklaracji zgodności,
 • Tłumaczenie dyplomów uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • Tłumaczenie patentów europejskich,
 • Tłumaczenie dokumentacji przetargowej,
 • Tłumaczenia dokumentów samochodowych,
 • Tłumaczenie dyplomów uczelni wyższych,
 • Tłumaczenia katalogów reklamowych i ofert handlowych,
 • Tłumaczenia wyników badań inżynieryjnych,
 • Tłumaczenie umów handlowych i dokumentów biznesowych,
 • Tłumaczenia norm europejskich,
 • Tłumaczenie projektów i wniosków unijnych,
 • Tłumaczenia dokumentacji architektonicznej i geodezyjnej,
 • Tłumaczenia programów komputerowych,
 • Tłumaczenie instrukcji oraz przepisów a także regulaminów BHP i p.poż,
 • Tłumaczenie specyfikacji i kart charakterystyki produktów
Zakres dziedzin tłumaczonych dokumentów obejmuje:
rolnictwo, informatyka, energetyka, przemysł i produkcja przemysłowa, inżynieria wodno-lądowa, biochemia, telekomunikacja, chemia, budownictwo, motoryzacja, budowa maszyn, architektura, bezpieczeństwo pracy, automatyka, mechanika, elektryka, przetwórstwo, ochrona środowiska, geodezyja, biologia, edukacja i nauka, elektronika.
Respektujemy zasady tajemnicy handlowej.

Serdecznie zapraszamy na nasza stronę http://www.twojebiurotlumaczen.com/">http://www.twojebiurotlumaczen.com/