Zajmujemy się głównie wyceną nieruchomości

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:
URBAN VALUER

Nasza firma działa na rynku od 2013 r. i zajmuje się głównie wyceną nieruchomości, a także sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz kompleksową obsługą doradczą w zakresie budownictwa. Firmę tworzy wykwalifikowany i doświadczony zespół ekspertów branży nieruchomości.

Podstawowym zakresem działalności firmy jest wycena nieruchomości, analizy rynku, doradztwo budowlane oraz majątkowe, a także świadectwa energetyczne.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem wielu banków i innych instytucji finansowych, urzędów miast i gmin, urzędów skarbowych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Nasz zespół ekspertów oferuje szeroki zakres usług. Posiadamy bogate i różnorodne doświadczenia w zakresie naszej działalności.

Posiadamy uprawnienia zawodowe:

- w zakresie szacowania nieruchomości,
- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- specjalisty ochrony przeciwpożarowej.

Zasięg naszej działalności obejmuje przede wszystkim województwo mazowieckie, a w szczególności powiaty: pułtuski, wyszkowski, ciechanowski, makowski, przasnyski, ostrołęcki, legionowski, warszawski, nowodworski, płoński, płocki, warszawski zachodni, pruszkowski, piaseczyński, grodziski, żyrardowski, sochaczewski, otwocki, miński, węgrowski, wołomiński.

Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Gwarantujemy poufność, profesjonalną i rzetelną obsługę oraz satysfakcję.

Nasza oferta obejmuje wycenę:

• nieruchomości gruntowych niezabudowanych (budowlanych, rolnych, leśnych, inwestycyjnych, letniskowych, rekreacyjnych i innych),
• nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, kamienicami, budynkami gospodarczymi, garażami, siedliskami, innymi obiektami),
• nieruchomości lokalowych (mieszkalnych)
• spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
• nieruchomości komercyjnych (biurowców, lokali użytkowych, magazynów, zakładów przemysłowych i produkcyjnych, hoteli),
• innych praw związanych z nieruchomościami.

Gwarantujemy, że dobierzemy taki zespół rzeczoznawców i specjalistów, który zapewni rzetelną wycenę, w dowolnym rejonie kraju.

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:

• zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
• określenia ceny kupna-sprzedaży,
• podatkowych,
• księgowych,
• sprawozdań finansowych,
• wniesienia aportu,
• przejść i fuzji,
• ustalenia wartość środków trwałych do amortyzacji,
• ustalenia czynszu dzierżawnego;
• podziału majątku,
• określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
• odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
• rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości,
• określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu, służebności gruntowej (w tym drogi koniecznej),
• określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
• inne potrzeby indywidualne inwestora.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wycen. Nasza Firma podejmuje się także innych nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów jak i przepisów prawa.

Przy realizacji wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Zajmujemy się również:

• sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla
- budynków (mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych),
- lokali (mieszkalnych i użytkowych),
- budynków użyteczności publicznej (oddawanych do użytkowania lub podlegających zbytowi albo wynajmowi.

• kompleksową obsługą doradczą w zakresie budownictwa, obejmującą m.in.
- sprzedaż gotowych projektów najlepszego biura projektowego Archon+
- adaptacje projektów gotowych
- projekty zagospodarowania działki lub terenu
- pełnienie funkcji kierownika budowy
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
- przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej
- sporządzanie inwentaryzacji budowlanej obiektów
- przeprowadzanie kontroli okresowych budynków - roczne i pięcioletnie
- prowadzenie książek obiektu budowlanego (przeglądy obiektów budowlanych)
- kosztorysowanie
- sporządzenie oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- sporządzanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet